Kvalitet/miljö

GHAB har ett utarbetat kvalitetssystem som gör att definierade mål uppnås i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt pris.
I nära samarbete med beställare identifieras, definieras och rangordnas de kriterier som leder till målet.

GHAB värnar om en god miljö och arbetar aktivt i sina projekt med sunda och beprövade byggmaterial och arbetsmetoder samt med planering för selektiv rivning och återanvändning. Kretsloppstänkande är en självklarhet i verksamheten.