Referenser

Här följer några av de beställare som GHAB arbetat åt genom åren:

 • Kommuner
 • Landsting
 • Allmännyttan
 • Oskarshamns hamn
 • Fortifikationsverket (Fortv)
 • Södra Cell
 • Skanska
 • Svensk Kärnbränslehantering AB
 • OKG
 • PEAB
 • Scania
 • IKEA International A/S
 • PGJ Bygg
 • KBG
 • Kuststaden
 • Svenska kyrkan
 • SAFT
 • NCC