Tjänster

GHAB arbetar inom såväl den privata som offentliga sektorn med skolor, vårdbyggnader, kontorshus, bostäder, industrianläggningar, affärshus, hotell, restauranger, bibliotek, muséer och försvarsanläggningar m.m.

Vi åtar oss även rollen som generalkonsult.

Vi erbjuder Er hjälp inom följande områden:

Arkiktektur

 • Arkitektritningar
 • Byggprojektering
 • Färgsättning
 • Miljöinredningar

Byggkonstruktion

 • Konstruktionsberäkningar
 • Konstruktionsritningar
 • Utredningar

Byggadministration

 • Projektledning
 • Byggledning
 • Projekteringsledning
 • Entreprenadbesiktningar
 • Kontrollansvar PBL
 • Entreprenadjuridik
 • Bas P och Bas U